Αναγκαστική κατάσχεση κατά ακινήτου

Σε περίπτωση έκδοσης κατασχετηρίου ακίνητης περιουσίας από φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, υπάρχει προθεσμία 30 ημερών για να ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, αίτηση ανακοπής κατά της προσβαλλομένης πράξης της αναγκαστικής κατάσχεσης. Για δε την παροχή προσωρινής προστασίας είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.