Επαναπροσδιορισμός των δικασίμων εκδίκασης των αιτήσεων του ν. 3869/2010.

Όσοι έχουν καταθέσει και αναμένουν την εκδίκαση των αιτήσεων του ν.3869/2010 (παλιός νόμος Κατσέλη) μετά τις 15.06.2021, θα πρέπει υποχρεωτικώς να καταθέσουν αίτημα επαναπροσδιορισμού μέσω ειδικής πλατφόρμας του ιστότοπου keyd.gov.gr. Απαραιτήτως χρειάζονται οι κωδικοί taxisnet του αιτούντος διαδίκου ώστε να εισέλθει στην πλατφόρμα και να υποβάλλει το αίτημα. Προς αποφυγήν λαθών ή παραλείψεων, καλό θα ήταν ο αιτών διάδικος να επικοινωνήσει με τον/την πληρεξούσιο/-α δικηγόρο του, ώστε να ολοκληρωθεί η ως άνω διαδικασία. Δέον να σημειωθεί πως τρέχουν αποκλειστικές προθεσμίες αναλόγως με την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, με πρώτη καταληκτική προθεσμία την 31/1/2021.