Σύμφωνο συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να υπογραφεί μεταξύ δύο μελών που επιθυμούν την επισημοποίηση της σχέσης τους στην Ελλάδα καθότι παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα του γάμου, εφόσον δηλωθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Ο νόμος δεν κάνει πλέον διάκριση των φύλων μεταξύ των οποίων μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο συμβίωσης. Σε περίπτωση όμως που κάποιο από τα μέρη είναι υπήκοος τρίτης χώρα θα πρέπει να έχει στην κατοχή άδεια διαμονής ή δελτίο αιτήσαντος ασύλου.