Νομική εκπροσώπηση και Funds και Πιστωτικά Ιδρύματα:

Είναι πολύ σημαντικό για τον δανειολήπτη να συμβουλεύεται κάποιον δικηγόρο προτού διαπραγματευτεί
με κάποιο Fund ή Τράπεζα, ούτως ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για τον ίδιο.
Κατά τα τελευταία χρόνια η έλλειψη κάποιου αποτελεσματικού μέσου προστασίας της πρώτης κατοικίας
έχει οδηγήσει τα Funds αλλά και Τράπεζες σε μια άκρως επιθετική πολιτική. Το σύνηθες πλέον είναι να
αξιώνουν μεγάλες προκαταβολές ώστε να εκκινήσει κάποια ρύθμιση ενώ ενδεχόμενη διαγραφή του
χρέους δεν είναι πάντοτε αυτονόητη αλλά εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Το πρώτο και κύριον
είναι κατά πόσο η οφειλή εξασφαλίζεται εμπραγμάτως με εξασφάλιση δικαιώματος επί της ακίνητης
περιουσίας του δανειολήπτη. Σε περίπτωση εμπράγματης εξασφάλισης που καλύπτει τον πιστωτή
μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα κουρέματος. Αντιθέτως, σε περιπτώσεις που ο πιστωτής εκτιμά ότι τα
εχέγγυα που διαθέτει για την συγκεκριμένη οφειλή δεν επαρκούν, προβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις σε
γενναιόδωρες διαγραφές. Επιπλέον, η διαμεσολάβηση ενός δικηγόρου που λειτουργεί ως νόμιμος
εκπρόσωπος του εντολέα του, προστατεύει τον δανειολήπτη από κακόβουλες και πολλές φορές
παράτυπες πρακτικές, που χρησιμοποιούνται από τις εκάστοτε εισπρακτικές εταιρίες, προκειμένου να
ασκηθούν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.