Μισθοί

Περικοπές μισθών ιατρών ΕΣΥ

Τον Αύγουστο του 2012 στο πλαίσιο ενσωμάτωσης των νόμων 4093/2012 και 4046/2012 αλλά και της από 14.11.2012 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β΄/9−7−2012) εφαρμόστηκαν σημαντικές περικοπές στους μισθούς των ιατρών του ΕΣΥ.

Η απόφαση αυτή έφερε αντιδράσεις στον ιατρικό χώρο και οδήγησε πληθώρα ιατρών στο να κινηθούν νομικά ενάντια στο κράτος. Την ίδια ώρα, το ιατρικό προσωπικό δεν είχε πια τη δυνατότητα να αυξάνει το εισόδημά του μέσω των εφημεριών αφού και αυτές έχουν περιοριστεί σημαντικά και πραγματοποιούνται μόνο οι άκρως απαραίτητες. Όλα αυτά οδήγησαν ακόμα και στην αποχώρηση πολλών ιατρών από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Στις 26 Φεβρουαρίου το 2018 μετά από καθυστέρηση πολλών ετών η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 431/2018, έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών των ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ουσιαστικά, το ΣτΕ αποφάσισε ότι οι αποδοχές των ιατρών πρέπει να επανέλθουν στην προ Αυγούστου 2012 μισθολογικής πολιτικής. Η απόφαση για την αναδρομική αποκατάσταση των αποδοχών αφορά το σύνολο των γιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ αφού η σχετική νομοθεσία αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Επιπλέον, οι ανώτατοι δικαστές επικαλούνται τις συνταγματικές επιταγές βάσει των οποίων το κράτος υποχρεούται να παρέχει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση στους γιατρούς του ΕΣΥ, όπως επίσης υποχρεούται να παρέχει σε όλους τους πολίτες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, τις οποίες υλοποιούν οι γιατροί του ΕΣΥ.

Κατόπιν αυτών, όπως επισημαίνει η Ολομέλεια, η μεταβολή του μισθολογικού καθεστώτος των γιατρών του ΕΣΥ, σε τέτοιας φύσεως και εκτάσεως μείωση των αποδοχών τους, η οποία επιφέρει ανατροπή του ισχύοντος μισθολογικού καθεστώτος, δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγουμένως να έχει εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με τις επιπτώσεις που η μείωση αυτή μπορεί να έχει στη λειτουργία του ΕΣΥ, καθώς και αν η μείωση ήταν αναγκαία ή θα μπορούσε να αναπληρωθεί με άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, με μικρότερο κόστος για το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ.

Για μία ακόμα φορά, θα δικαιωθούν μόνο όσοι κινηθούν νομικά και προσφύγουν σε ατομικό επίπεδο στη δικαιοσύνη. Ενημερωθείτε στην AdvaLaw μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών μας και διεκδικήστε την επιστροφή των απολαβών που δικαιούστε.

Περικοπές μισθών δημοσίων υπαλλήλων

Ο Νόμος 4093/12 οδήγησε στην κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου (εδώ περιλαμβάνονται και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) μειώνοντας σημαντικά τις αποδοχές τους.  Πολλές είναι όμως οι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν δημοσίους αλλά και δημοτικούς υπαλλήλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ποσά που επιδικάζονται αφορούν τις περικοπές που επιβλήθηκαν από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4093/12 θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα Αδείας με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο (Ν. 4024/2011).

Από τον Ιανουάριο του 2018, τίθενται σε εφαρμογή ρυθμίσεις νέων ειδικών μισθολογίων (Ν. 4472/2017), οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1/1/2017 και επηρεάζουν τις μηνιαίες αποδοχές στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών που έχουν καταταγεί στην υπηρεσία τους πριν την 1/1/1993. Αναμένοντας τις εξελίξεις βρισκόμαστε πλάι σας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας και να σας εξηγήσουμε αναλυτικά τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε για τη διεκδίκηση.