Επιχειρήσεις

Εκπροσωπώντας μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για 15 συναπτά έτη έχουμε την απαραίτητη εμπειρία για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εμπορικό σήμα

Η εταιρική ταυτότητα μίας επιχείρησης δηλώνει την εικόνα και τον χαρακτήρα της και συνάμα εκφράζει τις αξίες και τη φιλοσοφία της αυξάνοντας τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητά της.

Η AdvaLaw αναλαμβάνει την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, του domain, του λογοτύπου, της επωνυμίας αλλά και ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών κάθε ατομικής ή άλλης επιχείρησης σε εθνικό (Πανελλαδική κατοχύρωση) αλλά και κοινοτικό επίπεδο (Πανευρωπαϊκή κατοχύρωση). Το σύνολο των απαιτούμενων -σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία- ενεργειών πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε την επένδυσή σας ελαχιστοποιώντας την γραφειοκρατία καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για την προβλεφθείσα διαδικασία έως ότου εκδοθεί απόφαση κατοχύρωσης του εκάστοτε εμπορικού σήματος αντιστοιχούντος σε συγκεκριμένη επιχείρηση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Δημιουργώντας την εταιρική σας ταυτότητα, δηλαδή το σήμα κατατεθέν σας στην αγορά προστατεύεστε από ενέργειες αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και ενισχύετε τη διακριτική ισχύ και τη μοναδικότητα της επιχείρησής σας στην αγορά.  Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος σας παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης για 10 χρόνια καθώς και δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης.

«Κόκκινα» δάνεια

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πληγεί λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και συνήθως έχουν κάποιο δάνειο που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Υπάρχουν λύσεις και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας έτσι ώστε να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για εσάς.

Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 2376/2.8.2016) με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για εμάς. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα προβλέπονται αρκετές διαδικασίες με τις οποίες είτε η επιχείρηση είτε ο ιδιώτης μπορεί να προστατευθεί και να δώσει λύση στο πρόβλημα αποπληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων ακόμα και να πετύχει ολική διαγραφή αυτών για παράδειγμα όπου δεν υφίστανται καθόλου περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη.

Γνωρίζοντας ότι ένας διακανονισμός αποπληρωμής στον οποίο μπορείτε να αντεπεξέλθετε αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας, στην AdvaLaw χαράσσουμε μαζί ένα πλάνο μειώνοντας έως και 80% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.  Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να σώσετε την επιχείρησή σας ή σε αντίθετη περίπτωση να επωμιστείτε τις λιγότερο ζημιογόνες συνέπειες.

Προτείνουμε να ορίσετε μία συνάντηση με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας έτσι ώστε να σας καθοδηγήσουν ανάλογα.