Συντάξεις

Περικοπές συντάξεων

Ένα από τα κύρια αντικείμενα ενασχόλησης της εταιρείας AdvaLaw είναι η δικαίωση των συνταξιούχων αναφορικά με τις περικοπές των συντάξεών τους.

Τον Ιανουάριο του 2013 τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4093/12, με τον οποίο επιβλήθηκαν περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στον 13ο και 14ο μισθό οι οποίοι καταργούνται οριστικά, όπως και το επίδομα των 800 ευρώ που είχε δοθεί σε κάποιες περιπτώσεις μετά τις αρχικές περικοπές (Νόμος 3845/10). Τα ποσά αυτά όμως αφορούσαν αναπόσπαστο μέρος της σύνταξης κι όχι κάποιο επίδομα και αυτό διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους οι συνταξιούχοι κατέβαλαν τις αντίστοιχες εισφορές για 14 μήνες και όχι για 12.

Πρόσφορο όμως είναι το έδαφος της νομολογίας (ΣτΕ 2287/2015 & 2290/2015) που έκρινε στο παρελθόν ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες τις διατάξεις που επέβαλλαν μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις διότι δεν διενεργήθηκαν μετά από  μελέτη των συνολικών επιπτώσεών τους στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων συνταξιούχων. Σε αυτήν την περίπτωση, η προσφυγή αφορά τις περικοπές τριών ετών τα οποία τοκίζονται.

Στη συνέχεια, ο  Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) επιβάλλει νέες περικοπές (εκ νέου περικοπή σε κύριες και επικουρικές συντάξεις χορηγηθέντων από 13/5/2016 και μετά, περικοπές σε συντάξεις χηρείας, κατάργηση ΕΚΑΣ, μείωση μερισμάτων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων σε συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων κτλ) που επίσης δεν έχουν έρεισμα στο Σύνταγμα και δύναται να προσβληθούν ως αντισυνταγματικές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όμως οι αποφάσεις της Ολομέλειας τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με το θέμα, αποτελούν όπλο για εμάς και κατά συνέπεια για εσάς. Στηριζόμενοι στις αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας, σας βοηθάμε να πάρετε πίσω αυτά που δικαιωματικά σας ανήκουν.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι επιστρέφουν τα αντίστοιχα ποσά μόνο σε όσους έχουν κινηθεί νομικά και κατ’ επέκταση δικαιωθεί γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση υποχρεούται να αποζημιώσει μόνο εκείνους για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση.

Αναλαμβάνουμε να σας εκπροσωπήσουμε με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για εσάς αφού η αρχική συνάντηση για τον υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών είναι δωρεάν και η αμοιβή μας καταβάλλεται μόνο αφού πάρετε τα χρήματά σας!

Εισφορά αλληλεγγύης

Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων αφορά κύριες και επικουρικές συντάξεις,  επιβλήθηκε το  Σεπτέμβριο του 2011 έχοντας αναδρομική ισχύ από το 2010 κι είναι ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες φορολογούμενους. Μετά από προσφυγές φορολογούμενων που δικαιώθηκαν η εισφορά αλληλεγγύης πλέον υπολογίζεται με βάση  το φορολογητέο εισόδημα.

Το Φεβρουάριο του 2017 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ως αντισυνταγματική την επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) δίνοντας το δικαίωμα σε πληθώρα συνταξιούχων να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Σύμφωνα με διάταξη του 2011 με την οποία επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης ορίζει ότι «για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.».

Όμως, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. (ΣτΕ 2563/2015) , θεμελιώνεται το δικαίωμα φορολογούμενου να αιτηθεί την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς αλληλεγγύης στις περιπτώσεις που κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης έχει υπολογιστεί πάνω στο τεκμαρτό εισόδημα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος αυτού  με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Αναλαμβάνουμε να σας εξηγήσουμε την όλη διαδικασία, να υπολογίσουμε το ποσό επιστροφής και να σας κατευθύνουμε ανάλογα. Εσείς υποχρεούστε αρχικά να καταβάλλετε μόνο το ποσό για το παράβολο, ενώ  μας δίνετε την αμοιβή μας αφού πάρετε πίσω τα χρήματά σας!

Παρακράτηση ΕΟΠΥΥ

Ο νόμος με τον οποίο επιβλήθηκαν οι κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, περιείχε ασάφειες αφού δεν αναφερόταν ρητώς το μέγεθος του ποσού της σύνταξης στο οποίο γίνεται η παρακράτηση υπέρ του ΕΟΠΥΥ, η οποία ήταν αρχικά 4% και στη συνέχεια 6%, με αποτέλεσμα τα Ταμεία να παρακρατούν χρήματα υπολογίζοντας το μικτό ποσό και όχι το καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων, ως όφειλαν. Ουσιαστικά έγιναν κρατήσεις υπέρ υγείας με βάση την πλασματική και όχι την πραγματική σύνταξή σας.

Μετά την προσφυγή των πρώτων φορολογούμενων επεστράφησαν κάποια ποσά αλλά και πάλι δεν πραγματοποιήθηκαν ορθοί υπολογισμοί. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να προσφύγετε εκ νέου. Οι επιστροφές χρημάτων αφορούν ποσά που κυμαίνονται από 1,000 έως 3,000 ευρώ. Στη συνάντησή μας αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε τον φάκελό σας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς.

Περικοπές συντάξεων ΝΑΤ 7%

Στην AdvaLaw βασική μας προτεραιότητα είναι η ορθή ενημέρωση των συνταξιούχων σχετικά με τα δικαιώματά τους. Μία εκ των ομάδων που έχει πληγεί από τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ. Στα γραφεία μας μπορείτε να πληροφορηθείτε κατάλληλα για το τι δικαιούστε να διεκδικήσετε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 476/28.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβλήθηκε σε όλες τις συντάξεις του Απόμαχου Πολεμικού Ναυτικού, δηλαδή σε όλους τους συνταξιούχους του ΝΑΤ, περικοπή ύψους 7% με αναδρομική ισχύ από 1/1/2012.

Η μείωση εφαρμόζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τις κρατήσεις λόγω της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, της μείωσης των συντάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4024/11 (Α’226) και λοιπών εισφορών (παράγραφος 11 του άρθρου 44 του Νόμου 3986/11). Οι αναδρομικές μειώσεις παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η μετέπειτα νομολογία όμως φαίνεται πως έρχεται να ακυρώσει αυτές τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις με αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει ρητώς αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων προερχόμενες από μνημονιακές ρυθμίσεις και άρα έρχεται σε αντίθεση με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Για ακόμη μία φορά, η εν λόγω νομολογία θα φανεί χρήσιμη μόνο στους συνταξιούχους που έχουν κινηθεί νομικά διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.

Διακοπή επικουρικών συντάξεων Εθνικής Τράπεζας

Προσφάτως η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος [Ε.Τ.Ε], – της Τράπεζας όλων των Ελλήνων όπως αυτοδιαφημίζεται η ίδια, αλλά μάλλον όχι των συνταξιούχων της-, ανακοίνωσε την απόφασή της να διακόψει την χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ [Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος] καταργώντας ουσιαστικά την επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων της. Υποστήριξε δε, ότι η απόφασή της λήφθηκε για λόγους «οικονομικής εξυγίανσης», και χαρακτηρίστηκε ως οριστική και αμετάκλητη, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης του εν λόγω λογαριασμού.

Συγκεκριμένα, το μήνα Δεκέμβριο του 2017, για πρώτη φορά δεν καταβλήθηκαν οι επικουρικές συντάξεις ύψους κατά μέσο όρο 550 ευρώ όπως και τα δώρα Χριστουγέννων. Αυτή η απόφαση επηρεάζει 16.500 συνταξιούχους που λάμβαναν την επικουρική τους σύνταξη και τους καταδικάζει σε αιφνίδια και ανυπαίτια δραματική μείωση των εισοδημάτων τους, σε ανατροπή κάθε οικογενειακού τους προγραμματισμού και κυρίως σε αίσθηση εξαπατήσεως, αφού κατέβαλαν αγόγγυστα τις εισφορές τους για μία 35ετία ενόψει μίας μεγαλύτερης σύνταξης στα γηρατειά.

Δικαιούται όμως η Τράπεζα να διακόπτει την χρηματοδότηση αυτού του λογαριασμού τον οποίο η ίδια δημιούργησε από το έτος 1949, εδώ δηλαδή και περίπου 70 συναπτά χρόνια; Ο ΛΕΠΕΤΕ είναι ένας ειδικός λογαριασμός όπως ακριβώς καταμαρτυρά και το όνομα του, που δημιουργήθηκε ως κοινός έντοκος καταθετικός λογαριασμός μεταξύ της Τράπεζας και των εργαζομένων της, ως ένα είδος αποταμιευτικού προγράμματος.

Τυχόν δικαιολογίες περί μη δυνατότητας χρηματοδότησης του λογαριασμού δεν συνάδουν με τις εκατοντάδες δράσεις της Τράπεζας [κοινωνικές, αθλητικές κ.λπ] περί εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τις εξαγγελίες περί πρωτοβουλιών και καινοτόμων προγραμμάτων που στηρίζουν τον καταθέτη, επαγγελματία ή μη, και έχουν ως κέντρο τους τον άνθρωπο.

Μοναδικό καταφύγιο όπως σε πλείστες άλλες περιπτώσεις η Ελληνική Δικαιοσύνη η οποία για μία ακόμη φορά καλείται να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσει από κάθε άποψη, τους αδυνάμους έναντι των αυθαιρεσιών και της αναλγησίας των δυνατών.

Επισκεφθείτε μας στα γραφεία της AdvaLaw και ενημερωθείτε κατάλληλα έτσι ώστε να διεκδικήσετε τα συμφέροντά σας αποτελεσματικά.