Δεκτή η αίτηση αναστολής επί πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας.

Δεκτή η αίτηση αναστολής επί πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας. Σχετικά με υπόθεση αναγκαστικής κατάσχεσης επί πρώτης κατοικίας πελάτισσας που χειρίστηκε το γραφείο μας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2087/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (τμήματος Ασφαλιστικών μέτρων), σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο την δέχτηκε ως αίτηση για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης κατ’ άρθρο 731 επ. του ΚΠολΔ διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 731 ΚΠΟΛΔ και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της αιτούσας.