Αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Πληθαίνουν οι κατηγορίες αλλοδαπών που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αίτηση για άδεια διαμονής στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 19 του νόμου 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης), προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.  Οπότε, αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους  μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι αλλοδαποί που προσκομίζουν θεώρηση εισόδου, οριστικό τίτλο διαμονής και έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα.

Η πρωτοτυπία της εν λόγω νομοθεσίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση της θεώρησης εισόδου καθώς και του τίτλου διαμονής αν υφίστανται έγγραφα που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος. Με άλλα λόγια, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ακόμα και άτομα που ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα, αλλά στη συνέχεια απέκτησαν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα Greek Golden Visa οι αλλοδαποί που αγοράζουν κατοικίες ή ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής στη χώρα μας.  Το πρόγραμμα αυτό δύναται να φέρει σημαντικές επενδύσεις στη χώρα και σχεδιάζονται επιπλέον τροποποιήσεις για να ευνοούνται ακόμα περισσότερο. Πολλές επιχειρήσεις από την Κίνα έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον που εστιάζεται κυρίως στην κτηματαγορά και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι τροποποιήσεις που σχεδιάζονται αφορούν επενδύσεις στην αγορά ομολόγων ή μετοχών επενδυτικών ταμείων ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έως την 31η Ιανουαρίου είχαν χορηγηθεί 1573 άδειες διαμονής σε κατοίκους τρίτων χωρών όπως την Κίνα, την Ρωσία, την Αίγυπτο, το Λίβανο και την Ουκρανία. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως αγορά κατοικίας στην Αθήνα αλλά και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς (Μύκονος, Σαντορίνη, Σπέτσες, Κρήτη κ.α.). Ενδιαφέρον καταγράφεται από αγοραστές από την Τουρκία και άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η Ελλάδα δεδομένης της χαμηλής αποτίμησης των ακινήτων της αποτελεί ανταγωνιστική επένδυση αναλογικά με ακίνητα άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών και προορισμών.