Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης κρίθηκε αντισυνταγματική! Ήρθε η ώρα να πάρετε τα χρήματά σας πίσω

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ’ αριθμόν απόφαση 244/2017) οι διατάξεις των νόμων με τους οποίους είχε επιβληθεί Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, Ειδικά Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά.) στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου. Ειδικότερα, με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε στις 10-2-2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των μνημονιακών νόμων 3865/2010, 3986/2011, 4002/2011 κ.ά.

Η έκδοση της απόφασης καθυστέρησε 18 μήνες από την άσκηση προσφυγών των συνταξιούχων του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, οι περικοπές που αφορούσαν μείωση της τάξεως του 3% έως 14% για τις κύριες συντάξεις, και της τάξεως του 3% έως 10% για τις επικουρικές, ακυρώνονται μετά την προσφυγή συνταξιούχων του Δημοσίου.  Με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιώνονται 1000 περίπου συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων (στρατιωτικοί, δικαστικοί κ.ά.).

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε με πλειοψηφία 25 έναντι 9 ότι οι διατάξεις των εν λόγω νόμων αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να προστατεύεται η περιουσία, δηλαδή μεταξύ άλλων και οι συντάξεις.

Η απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου ουσιαστικά κρίνει «άκυρες» τις περικοπές που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα ορίζει ότι θα πρέπει να αυξηθούν κατά 40 ως 161 ευρώ μηνιαίως οι κύριες συντάξεις που ήταν αρχικά από 1.400 ως 2.300 ευρώ και από 207 ως 390 ευρώ οι συντάξεις από 2.300 ως 3.500 ευρώ. Αντίστοιχα, οι επικουρικές που ήταν από 300 ευρώ και πάνω πριν από το μνημόνιο, θα πρέπει να πάρουν αύξηση από 10 ως 65 ευρώ τον μήνα. Αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) θα αντιμετώπιζε πολύ σημαντικά προβλήματα κι αυτό διότι το ΑΚΑΓΕ χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των Ταμείων έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου των συντάξεων. Μεταξύ άλλων, η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ για όσους είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αμφισβητεί το αν το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να γνωμοδοτεί για συντάξεις Δημοσίου, από τη στιγμή που η δικαιοδοσία του συνταξιοδοτικού του Δημοσίου έχει περάσει στον ΕΦΚΑ.