Επιλύουμε τις «διαφορές μας» εξωδικαστικά

Οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής για φορολογικά ζητήματα εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μετά από σχετική δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μετά τις αλλαγές, ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να αμφισβητήσει κάποια πράξη της φορολογικής αρχής, πριν προχωρήσει σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο, ρυθμίζονται τα θέματα καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οπότε, αν αμφισβητείτε οποιαδήποτε πράξη της φορολογικής αρχής σας αφορά, μπορείτε πλέον να την επιλύσετε εξωδικαστικά, χωρίς ταλαιπωρία και με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σχέση με το αντίστοιχο στην περίπτωση που επιλεχθεί η δικαστική οδός. Ουσιαστικά, η διαδικασία περιλαμβάνει ρητή ή σιωπηρή αμφισβήτηση την οποία αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι δικηγόροι, προτού κάποιος επιλέξει το δρόμο της άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και άρα του δίνεται η δυνατότητα να αποφύγει την ένδικη διαδικασία. Αρμόδιο όργανο εξέτασης είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο φορολογούμενος με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση ή την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης μέσω της συνολικής επανεξέτασης της υπόθεσής του. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προβάλλει και πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς προσκομίζοντας για την απόδειξή τους κάθε σχετικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή. Ο φορολογούμενος έχει περιθώριο 30 ημερών για να καταθέσει την ενδικοφανή προσφυγή από τη μέρα που του κοινοποιήθηκε η πράξη ή τη συντέλεση παράλειψης. Εξαιρούνται οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν περιθώριο υποβολής 60 ημερών και η όλη διαδικασία αναστέλλεται το μήνα Αύγουστο.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού. Υπάρχει δυνατότητα και για υποβολή αιτήματος αναστολής και του υπολοιπόμενου ποσού αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο αιτών είτε είναι φυσικό είτε είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει στην αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφορικά με τα εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση. Η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στη φορολογική αρχή, ενώ σχετικά με την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής χρειάζονται 120 μέρες. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να προσβληθεί η απόφαση της ΔΕΔ από του φορολογούμενου, ενώ αντιθέτως η Φορολογική Αρχή δεν έχει τη δυνατότητα αμφισβήτησης.

Η όλη διαδικασία είναι απλή και άμεση για το φορολογούμενο και στόχος της είναι η γρήγορη επίλυση των σχετικών διαφωνιών. Αφενός, το κράτος διασφαλίζει ότι θα λάβει το συντομότερο δυνατό τυχόν οφειλές προς αυτό, αφού στην περίπτωση της δικαστικής οδού, η διαδικασία καθυστερεί. Από την άλλη όμως, το 65% των υποθέσεων επιλύονται προς όφελος του φορολογούμενου οπότε αξίζει να ρωτήσετε εξειδικευμένους δικηγόρους!