Συντάξεις: Διεκδικήστε τα αναδρομικά ποσά που δικαιούστε

Χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά έως και 1.800 ευρώ για τις κύριες συντάξεις και έως 800 ευρώ για τις επικουρικές. Οι περικοπές αυτές εφαρμόστηκαν είτε απευθείας από τα Ταμεία, είτε από τον επανυπολογισμό των απολαβών τους που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του «νόμου Κατρούγκαλου».

Οι εν λόγω κρατήσεις, που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του Ν.3986/2011 αφορούσαν επικουρικές  συντάξεις άνω των 300 ευρώ ή και άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από τα 1.300 ευρώ (μεικτά), μερίσματα χηρείας αλλά και το ΕΚΑΣ, ήταν σε αρκετές περιπτώσεις λανθασμένες. Στη συνέχεια, βάσει του νόμου 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») αποφασίστηκε να γίνει επανυπολογισμός των επικουρικών έτσι ώστε να μειωθούν οι απολαβές που έπαιρναν έως τον Ιούνιο του 2016 οι συνταξιούχοι. Κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων όμως, υπήρξαν μειώσεις και διαφοροποιήσεις των ποσών. Ωστόσο, οι παρακρατήσεις του 2011 συνέχισαν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού ποσού, κάτι που οδήγησε σε λάθος υπολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί συνταξιούχοι που είχαν σύνολο αποδοχών κάτω από 300 ευρώ υπέστησαν σημαντικές μειώσεις των αποδοχών τους. Και αυτό διότι, κατά των επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων και τις μειώσεις  αυτών, διαφοροποιήθηκε  και το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής σύνταξης και συνεπώς  και το ποσό της παρακράτησης. Παρόλο που οι συνταξιούχοι άλλαξαν κλίμακα, οι παρακρατήσεις υπολογίστηκαν εκ νέου στο αρχικό ποσό.

Οι συνταξιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν επιστρέφονται χρήματα σε όσους έχουν κάνει σχετική αίτηση στο ΗΔΙΚΑ αλλά μόνο σε όσους έχουν καταθέσει την αίτησή τους κατά της περικοπής της σύνταξης υποβάλλοντας ένσταση στον ασφαλιστικό τους φορέα.

Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει το θέμα της επιστροφής των αναδρομικών συντάξεων που υπολογίστηκαν με εσφαλμένο τρόπο, με αποτέλεσμα το ζήτημα να είναι υπαρκτό, όπως και τα αιτήματα των συνταξιούχων για την αναδρομική επιστροφή των ποσών που τους παρακρατήθηκαν παρανόμως. Οι δύο πιθανές εκδοχές που συζητούνται είναι η εφάπαξ πληρωμή μετά τον Ιούνιο, που αποτελεί και την επικρατέστερη εκδοχή, ενώ η δεύτερη αφορά 12μηνη καταβολή του ποσού μετά από συμψηφισμό με τις νομοθετημένες περικοπές συντάξεων.

Τα νέα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα σε πληθώρα συνταξιούχων να διεκδικήσουν την επιστροφή διόλου ευκαταφρόνητων ποσών αφού ουσιαστικά μιλάμε για ποσά από τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο του 2016.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένσταση προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα αλλά συνήθως λειτουργεί υποστηρικτικά στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας της ατομικής προσφυγής.