Σας ενοχλούν οι εισπρακτικές εταιρείες; Ζητήστε αποζημίωση!

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, όπως ονομάζονται επίσημα οι εισπρακτικές εταιρείες αναλαμβάνουν για λογαριασμό των τραπεζών και άλλων φορέων, να πείσουν τους δανειολήπτες που παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση στην αποπληρωμή των οφειλών τους, να την τακτοποιήσουν. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλές φορές βρίσκεται μία δικηγορική εταιρεία ή γραφείο πίσω από την εισπρακτική. Όπως είναι λογικό η εν λόγω εταιρεία πληρώνεται το συμφωνημένο ποσοστό ανάλογα με το πόσα άτομα πληρώνουν. Γι’ αυτό το λόγο κάποιες φορές οι υπάλληλοι που φυσικά λαμβάνουν οδηγίες από τους προϊσταμένους τους δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους τα οποία ορίζονται με τους νόμους 3758/2009 και το νόμο 4038/2012 διότι βάσει αυτών τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα προσβάλλουν την προσωπικότητα των οφειλετών. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ίδιοι οι οφειλέτες μπορούν να προσφύγουν ενάντια στις εισπρακτικές εταιρείες διεκδικώντας αποζημίωση.

Μεταξύ άλλων οι εισπρακτικές εταιρείες πρέπει:

  • Να καταγράφουν την κλήση και να ρωτούν αν μιλούν με τον ίδιο τον οφειλέτη (ταυτοποίηση του οφειλέτη)
  • Να μην καλούν πάνω από μία φορά μες στη μέρα
  • Να καλούν 10 εργάσιμες μέρες μετά από τότε που κάποια οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη
  • Να καλούν εργάσιμες μέρες και ώρες
  • Να μην καλούν από «απόκρυψη»

Από την πλευρά τους οι οφειλέτες πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα:

  • Να συγκρατήσουν την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας καθώς και το όνομα του υπαλλήλου
  • Να σημειώσουν το τηλέφωνο από όπου έγινε η κλήση καθώς και την ημερομηνία και την ώρα

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή οι καταγγελίες που έλαβαν χώρα το 2018 έως και σήμερα έχουν περάσει κατά πολύ τις αντίστοιχες του 2017. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 επιβλήθησαν 21 διοικητικές κυρώσεις, συνολικού ύψους 160.500 ευρώ, που κυρίως αφορούν παραβάσεις για συχνότητα κλήσεων, παραπλανητική πληροφόρηση, παρέκκλιση των εντολών των δανειστώνω (κλήση σε στοιχεία που δεν είχαν δοθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη, όπως για παράδειγμα τηλέφωνο εργασίας) κ.λπ.

Ρωτήστε μας σχετικά και απαλλαχθείτε μία για πάντα τις εισπρακτικές εταιρείες και αποζημιωθείτε! Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσουν καταλλήλως!